โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together ซื้อรถโตโยต้า รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัลรวม 1,000 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564


promotion

โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส่งท้ายปีกับกิจกรรม “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” พิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นและลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขายที่มีความประสงค์จะซื้อรถใหม่ หรือต้องการแนะนำเพื่อน คนรู้จักให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า จะได้รับสิทธิพิเศษลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัลกิจกรรม “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” สำหรับผู้ซื้อรถโตโยต้าทุกท่าน

2. เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษส่วนลดดอกเบี้ยและส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับลูกค้าศูนย์บริการที่ออกรถใหม่ หรือแนะนำเพื่อนออกรถ กิจกรรมส่งเสริมการขาย “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together”

รายละเอียดของลูกค้าศูนย์บริการที่แนะนำเพื่อนออกรถ (ผู้แนะนำ)

รายละเอียดสิทธิ์พิเศษส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับผู้แนะนำ