Toyota Big Day Special 2018 วันที่ 28 - 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา


โตโยต้า เชียงใหม่

Toyota Big Day Special 2018 วันที่ 28 - 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา