ภาพกิจกรรมประกวดวาดภาพ TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2019


โตโยต้า เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมประกวดวาดภาพ TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2019 ในหัวข้อ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ณ โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล และ พรีสคูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562