ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง

ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป ด้านงานระบบอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,เครื่องปรับอากาศ)

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคคอมพิวเตอร์  1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้การบริการแก้ปัญหา
การใช้งาน คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะในการสื่อสารได้ดี
- มีความกระตือรือล้น และความสามารถในการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิง  อายุ 23 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน

- มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม MS-Office (Excel, Word)

- มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
- มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ดี ,ขยันและอดทน

รายละเอียดงาน